top of page
White logo of Parkour Israel NPO

פארקור ישראל ע"ר

העמותה לקידום ענף הפארקור בישראל

מטרת העמותה היא לקדם ולפתח את ענף הפארקור בישראל.

יחד איתכם נוכל להוביל שינוי במדינה ביחס ובתדמית הפארקור ולחשוף קהלים רבים לאומנות התנועה המופלאה הזו!

פארקור היא אמנות תנועה ושיטת אימון אשר פותחה והתבססה על מסלולי מכשולים צבאיים.

מטרת המתאמנים היא לדעת להגיע מנקודה אחת לשניה בצורה אפקטיבית תוך התגברות על מכשולים על ידי שימוש בגופם בלבד. המתרגלים בשיטה, מתאמנים על מנת לעבור מכשולים אורבנים וטבעיים כגון: חומות, גדרות, מעקים וסלעים על ידי טיפוס, ניתור, ריצה, הליכה על ארבע, תרגילי נחיתה ותרגילים נוספים אשר יכולים לשמש את המתאמנים להתגברות על מכשולים באופן אפקטיבי.

אז מה זה פארקור?

bottom of page